mercoledì, febbraio 22, 2006


Bhe....il cartello era kiaro:
"No Sleeping On Benches"....
AH AH....

Nessun commento: